DNES JE ŠTVRTOK, 21.08.2014, MENINY MÁ JANA, BLAHOŽELÁME!

VITAJTE V NITRIANSKOM PRAVNE!
Obec Nitrianske Pravno sa nachádza na Hornej Nitre, 12 km od mesta Prievidza. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1430 v listine kráľa Žigmunda. Nitrianske Pravno má približne 3200 obyvateľov.

NOVÉ NA STRÁNKE:
 • FUTBAL :: Výsledok majstr.zápasu 16.8.2014  • Uznesenie OZ č. 6/2014  • OZNAM :: Mimoriadny odpočet vodomerov  • FUTBAL :: Rozpis zápasov - jeseň 2014  • FUTBAL :: Výsledok majstr.zápasu 2.8.2014  • FUTBAL :: Zhodnotenie ročník 2013-14 st. žiakov  • Ozn. o začatí správneho konania - výrub stromov    ... archív noviniek
Obrázok mesiaca
Historická fotografia budovy radnice


Prázdniny vo Vyšehradnom


Oznam o zmene ceny vody a o konaní mimoriadneho odpočtu vody
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje, že od 1.8.2014 sa mení max. cena za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom - 1,17€ /m3 (bez DPH). V súvislosti so zmenou ceny bude StVPS, a.s. realizovať mimoriadny odpočet vodomerov v termíne od 1.8.2014 do 28.8.2014. Odpočet budú...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
08.08.2014 10:08
.
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 24.5.2014
Výsledky hlasovania vo vo?bách do Európskeho parlamentu 24.5.2014...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
26.05.2014 14:09
.
Výsledky voľby prezidenta SR 2014 - 2.kolo
Výsledky voľby prezidenta SR za obec Nitrianske Pravno - 2.kolo - 29.3.2014...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
31.03.2014 10:09
.
Výsledky voľby prezidenta SR 2014 - 1.kolo
Výsledky voľby prezidenta SR za obec Nitrianske Pravno - 1.kolo - 15.3.2014...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
17.03.2014 11:02
.
Káblová televízia - oznamy
Programový balík analógoveho vysielania sa doplňuje o programy Prima cool, Foor. Neskôr sa ešte rozšíria do počtu 28. Samostatne sa zabezpečí vysielanie infokanálu. Započne sa s vybudovaní optických trás s cieľom zabezpečiť...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
14.05.2013 10:06
.
Cenník sortimentov surového dreva platný od 13.2.2013
Obec Nitrianske Pravno spol. s r.o. nám. SNP 1, 972 13 Nitrianske Pravno prevádzka SNP 360/18 Tel: +421465498635, e-mail: sro@nitrianskepravno.sk Cenník sortimentov surového dreva hrúbkový stupeň 20 cm + ceny sú udávané bez DPH...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
15.02.2013 10:04
.
Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti
Informácie a odporúčania Odboru civilnej obrany Prievidza pre obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti....ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
06.09.2011 10:23
.
Ochrana lesov pred požiarmi
Každoročne, najmä v jarnom období a v čase dlhotrvajúceho suchého počasia, vzniká nebezpečenstvo vzniku požiarov, ktoré spôsobujú nielen materiálne, ale i nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených ...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
05.04.2011 09:38
.
Odpredaj majetku obce
Pozemok parcela číslo : C-KN 1984/23 trv. tráv. porast o výmere 250 m2 nachádzajúci sa v extraviláne k.ú. Nitrianske Pravno časť Chvojnica LV č.1 Znalecký posudok č. 95/2009 spracoval : Ing. Hamáček...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
09.11.2010 09:13
.
Upozornenie - prenájom hrobových miest
V zmysle zákona č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a § 10 VZN č. 1/2007 o poriadku pre pohrebiská Obec Nitrianske Pravno prenájíma hrobové miesto na dobu 10 rokov. Prenajatím nevzniká vlastnícke právo na toto miesto. Prenájmom vzniká právo na užívanie miesta na hrob tomu, komu bolo prvýkrát prenajaté a prechádza na osoby jemu blízke...ZOBRAZIŤ CELÝ ČLÁNOK
30.10.2009 08:34
.Pomôžte nám s tvorbou týchto stránok !
Ak máte nejaké nápady, fotografie, texty, články -
ozvite sa nám!

Všetky textové, obrazové, zvukové a iné materiály na tejto stránke sú chránené autorským zákonom.
Publikovanie či iné šírenie akejkoľvek časti tejto stránky je možné len s dovolením príslušného autora.STRÁNKA BOLA OTESTOVANÁ A PRACUJE VPORIADKU NA TÝCHTO PREHLIADAČOCH:
Internet Explorer 6.0 :: Firefox 2.0 :: Maxthon 2.0 :: Opera 9.26 ::

Ak máte nejaký problém s funkčnosťou stránky, alebo sa Vám zdá, že sa Vám niektoré prvky zobrazujú nesprávne alebo na inom mieste, ako majú byť, kontaktujte ma prosím na cernak@nitrianskepravno.sk. Vďaka Vášmu upozorneniu sa táto stránka stane lepšia. Ďakujem.